Quốc Hội Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Kênh Quốc Hội là Kênh mang thông tin - Tin tức về Quốc hội, các hoạt động của Đảng và Nhà nước đến các cử tri trên khắp 63 tỉnh, thành trong cả nước.