Quốc Phòng Việt Nam

Gói cước: Miễn phí

Kênh Quốc phòng Việt Nam (QPVN) là một kênh truyền hình chuyên biệt của lực lượng quân sự, quốc phòng Việt Nam.