VTC10

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/ VOD 7 ngày dùng thử/ VOD Thuê Bao_Box/ Tri Ân/ VOD TB dùng thử/ ECO/ Tri Ân dùng thử/ VIP80/ VIP99/ MBF34G/ STBtrial3month/ VOD thuê bao_Smart TV/ VIP160 Smart TV/ Tri Ân Đặc Biệt/ VIP80 Smart TV/ VOD thuê bao_Smart TV dùng thử/ Sma

VTC10- NetViet là kênh truyền hình chuyên biệt về Văn hóa Việt, vẽ nên bức tranh toàn diện nhất về các sự kiện văn hóa, kinh tế, và xã hội trong và ngoài nước.