VTVcab 10

Gói cước: Có phí - ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB

Kênh VTVcab 10 - O2TV là chuyên kênh về chương trình sức khỏe - đời sống.