VTVcab 12

Gói cước: Có phí - ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB

Style TV là một món ăn tinh thần cho những khán giả yêu thích thời trang, làm đẹp, dinh dưỡng ẩm thực.