VTVcab 12

Gói cước: Có phí - SMARTV: SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTV: SCTV_VTVCAB - 1TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 1TB/ ĐTDĐ: DD_SCTV_VTVCAB/ ĐTDĐ: SCTV_VTVCAB

Style TV là một món ăn tinh thần cho những khán giả yêu thích thời trang, làm đẹp, dinh dưỡng ẩm thực.