VTVcab 16 HD

Gói cước: Có phí - ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB

VTVcab 16-BONGDA TV là kênh thể thao tổng hợp nằm trong hệ thống kênh VTV Cab