SCTV 13

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/ VOD thuê bao_Smart TV 1TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 2TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 3TB/ ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ VIP80 Smart TV/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ ECO/ Tri Ân/ Tri Ân Đặc Biệt

SCTV 13 là kênh truyền hình dành riêng cho phụ nữ và gia đình, đem lại những thông tin và chuyên mục đầy sắc màu dành cho các mối quan hệ trong một mái ấm gia đình.