VTVcab 6

Gói cước: Có phí - ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB

VTVcab 6-HAY TV là kênh giải trí tổng hợp gồm phim, game show và ca nhạc.