VTVcab 20

Gói cước: Có phí - ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB

VTVCab 20 V Family là một trong những kênh truyền hình đặc sắc dành riêng cho phụ nữ và gia đình