VTVcab 19

Gói cước: Có phí - SMARTV: SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTV: SCTV_VTVCAB - 1TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 1TB/ ĐTDĐ: DD_SCTV_VTVCAB/ ĐTDĐ: SCTV_VTVCAB

VTVcab 19 - Kênh Phim của gia đình Với những tác phẩm điện ảnh tiêu biếu, những bộ phim truyền hình ăn khách trên hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam.