VTVcab 19

Gói cước: Có phí - ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB

VTVcab 19 - Kênh Phim của gia đình Với những tác phẩm điện ảnh tiêu biếu, những bộ phim truyền hình ăn khách trên hệ thống Truyền hình Cáp Việt Nam.