Lịch phát sóng

SCTV20-iTV

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/ VOD 7 ngày dùng thử/ VOD Thuê Bao_Box/ Tri Ân/ VOD TB dùng thử/ ECO/ Tri Ân dùng thử/ VIP80/ VIP99

Chuyên kênh Âm nhạc, tương tác âm nhạc Việt Nam và âm nhạc Quốc tế không giới hạn.