VTVcab 9

Gói cước: Có phí - ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB

VTVcab 9 còn được gọi là InfotTV, là kênh tin tức về tài chính, tinh tế