Sức Khỏe và Cuộc Sống

Gói cước: Có phí - SMARTV: SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 3TB/ SMARTV: SCTV_VTVCAB - 1TB/ SMARTTV: TV_SCTV_VTVCAB - 1TB/ ĐTDĐ: DD_SCTV_VTVCAB/ ĐTDĐ: SCTV_VTVCAB

Kênh phim truyện nước ngoài đặc sắc có thuyết minh tiếng Việt. Khẩu hiệu kênh là “Yêu Drama, sống cùng Drama”.