VTVcab 7

Gói cước: Có phí - ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB

Kênh phim truyện nước ngoài đặc sắc có thuyết minh tiếng Việt. Khẩu hiệu kênh là “Yêu Drama, sống cùng Drama”.