Bloomberg

Gói cước: Có phí - VOD thuê bao_Smart TV (KM: 12T)/ VOD Thuê Bao/ VOD thuê bao_Smart TV 1TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 2TB/ SmartTV: SCTV VOD Thuê Bao 3TB/ ĐTDĐ: OTT Cơ Bản/ VIP80 Smart TV/ SmartTV: OTT Cơ Bản 1TB/ SmartTV: OTT Cơ Bản 3TB/ VIP80/ VIP160 Smart TV/ ECO/ Tri Ân/ Tri Ân Đặc Biệt

Bloomberg là kênh thông tin tài chính và kinh tế, được phát 24/24 giờ bằng tiếng Anh. Kênh Bloomberg cung cấp các số liệu về thị trường và tài chính hiện tại, các cá nhân, những chuyên gia kinh tế.