Lịch phát sóng

Bloomberg

Gói cước: Có phí - VOD Thuê Bao/ VOD 7 ngày dùng thử/ VOD Thuê Bao_Box/ Tri Ân/ VOD TB dùng thử/ ECO/ Tri Ân dùng thử/ VIP80/ VIP99/ MBF34G/ STBtrial3month/ VOD thuê bao_Smart TV/ VIP160 Smart TV/ Tri Ân Đặc Biệt/ VIP80 Smart TV/ VOD thuê bao_Smart TV dùng thử/ Sma

Bloomberg là kênh thông tin tài chính và kinh tế, được phát 24/24 giờ bằng tiếng Anh. Kênh Bloomberg cung cấp các số liệu về thị trường và tài chính hiện tại, các cá nhân, những chuyên gia kinh tế.