Trực tiếp: Nhanh Nhanh Vào Bếp Số 11 - Tống Mỹ Liên

28:00 phút người đang xem 2015 Việt Nam

Thể loại: Bếp Nhà Sao

Diễn viên: MC Diễm Loan

Đạo diễn: SCTV12

Nhanh nhanh vào bếp số 11 - Bếp nhà sao và trải nghiệm cùng Tống Mỹ Liên với món Gà nướng Teriyaki.