Hướng dẫn thanh toán các gói cước SCTV Online trên Smart TV

18/09/2018 10:41  GMT+7

Khách hàng SCTV Online Smart TV có thể đăng ký mua các gói nội dung đặc sắc ngay tại website www.tv24.vn.

HƯỚNG DẪN NẠP S-COIN QUA INTERNET BANKING

1. Đăng nhập tài khoản tại website www.tv24.vn.

Click to copy image

 

2. Chọn mục “Nạp Tiền”

Click to copy image

 

3. Chọn hình thức thanh toán bằng Internet Banking, nhập số tiền cần nạp và lựa chọn thẻ ATM / Ngân hàng thanh toán

Click to copy image

Tiến hành nhập các thông tin tài khoản ngân hàng qua cổng thanh toán trực tuyến. Nhấn “XÁC THỰC”. Hệ thống sẽ gửi Mã xác thực OTP về số điện thoại khách hàng đã đăng ký. Nhập Mã xác thực và nhấn “THANH TOÁN”.

 

4. Hệ thống sẽ xác nhận nạp tiền thành công.

Click to copy image

 

HƯỚNG DẪN MUA GÓI NỘI DUNG TRÊN DỊCH VỤ SCTV ONLINE SMART TV

Cách 1:

1. Sau khi nạp S-Coin thành công, khách hàng chọn mục “NÂNG CẤP GÓI CƯỚC”.

Click to copy image

 

2. Hệ thống chuyển đến trang “NÂNG CẤP GÓI CƯỚC” => chọn gói cước muốn mua, nhấn “NÂNG CẤP”.

Click to copy image

 

3. Hiển thị thông báo xác nhận khách hàng có chắc chắn muốn nâng cấp gói cước đã chọn không? Nhấn “OK”.

*Nếu số dư S-Coin trong tài khoản không đủ, Khách hàng quay lại thực hiện các bước nạp S-Coin như hướng dẫn trên.

Click to copy image

 

4. Hệ thống xác nhận Khách hàng nâng cấp gói cước thành công. Khách hàng có thể thưởng thức nội dung thuộc gói cước đã mua.

Click to copy image

 

Cách 2:

1. Khách hàng truy cập website www.tv24.vn => Chọn nội dung yêu thích. Nội dung thuộc gói tính phí được hiển thị thông tin chi tiết.

Click to copy image

Nếu nhấn xem phim sẽ hiển thị thông báo yêu cầu nâng cấp gói cước. Nhấn “OK” hệ thống chuyển đến trang “Nâng cấp gói cước”, khách hàng thực hiện nâng cấp gói cước như các hướng dẫn trên.

SCTV